Місцезнаходження: 15600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МЕНА, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ШЛЯХ,БУДИНОК 2, ОФІС 3
Ідентифікаційний код(ЄДРПОУ) - 26034387
Місцезнаходження за КОАТУУ - 7423010100

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ НА ВЕБСАЙТІ КС НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПОСТАНОВИ №114[1]

Відомості про найменування

Повне найменування відповідно до його установчих документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр): КРЕДИТНА СПІЛКА «ДІЯ»

Комерційне (фірмове) найменування відповідно до його установчих документів  - Відсутнє.

Інформацію про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються кредитною спілкою для надання відповідних видів фінансових послуг

Наявне зображення позначень, які є об’єктом торговельної марки – Відсутнє.

Свідоцтво про реєстрацію/заявка на торговельну марку (знак для товарів та послуг)- Відсутнє  або документи, які підтверджують наявність інших правових підстав використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг)  -Відсутнє

Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі

Дата запису про державну реєстрацію юридичної особи: 17.03.2005

Номер запису про державну реєстрацію юридичної особи: 10501200000000103

Ідентифікаційний код юридичної особи: 26034387

Відомості про місцезнаходження

1) Місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру:

Поштовий  індекс 15600, область Чернігівська, район Корюківський,  населений пункт місто Мена, району населеного пункту -,  вулиця Чернігівський шлях, номер будинку 2,  номер корпусу - ,   номер офісу (квартири) 3;

Відомості щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ

Дата та номер рішення про внесення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ:

1) копія свідоцтва про реєстрацію надавача фінансових послуггіперпосилання на файл із копією свідоцтва.

2) Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію- https://kis.bank.gov.ua/Home/Search[2]

Перелік власних вебсайтів КС, які використовуються КС для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів.

http://www.diya.vaks.org.ua  інформація про вебсайт КС в мережі Інтернет

 

 

Перелік фінансових послуг, на надання яких має право КС

Перелік фінансових послуг, на надання яких має право КС

1. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

1.1. Назва ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг: залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

1.2. Дати рішення про видачу ліцензії -  26.01.2017 року.

1.3 Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію- https://kis.bank.gov.ua/Home/Search[3]

 

2. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

2.1. Назва ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

2.2. Дати рішення про видачу ліцензії - 23.02.2017 року.

2.3 Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію- https://kis.bank.gov.ua/Home/Search[4]

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги[5]

 

Найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця - Відсутні;

Ідентифікаційний код юридичної особи, яка надає посередницькі послуги, в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця  - ;

Види послуг (діяльності), які має право надавати (здійснювати) посередник - ; [консультування, експертно-інформаційні послуги, робота, пов’язана з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів, оцінка кредитоспроможності споживача, ідентифікація та верифікація клієнта, врегулювання простроченої заборгованості та/або інші види діяльності посередника, установлені законодавством України], а також обсяг повноважень такого посередника щодо їх надання (здійснення) -.

 

Інформацію про умови та порядок надання фінансових послуг

Копія положень про порядок надання фінансових послуг/положень про фінансові послуги -- Положення про фінансові послуги з додатками,яке діє з 07.02.2022р. ›››

Відомості про режим робочого часу КС, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг.

Робочі та вихідні дні - Понеділок - П’ятниця - робочі дні; Субота-Неділя - вихідні дні.

Робочі години та години перерви з 8-30год. до 17-30 год. Без обідньої перерви.

Перелік відокремлених підрозділів кредитної спілки [6]

 

Відокремлені підрозділи у кредитної спілки «ДІЯ» відсутні

 

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу

Склад спостережної ради

Руденко Тетяна Олексанрівна - Голова спостережної ради;

Назаренко Олександр Васильович - Заст. голови спотережної ради;

Петрушенко Ірина Анатоліївна - Секретар спостережної ради;

Давиденко Олена Михайлівна - Член спостережної ради;

Прищепа Олексій Миколайович - Член спостережної ради.

Склад Правління

Пилипенко Валентина Миколаївна - тимчасово виконуюча обов’язки голови правління;

Дериколенко Ольга Петрівна - Член правління.

 

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком (звітом), що підтверджує її достовірність;

Вкажіть гіперпосилання на інформацію на вебсторінці КС

Відомості про порушення провадження в справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи[7]

Щодо кредитної спілки «ДІЯ» не порушувалось провадження у справі про банкрутство та не застосовувалась процедура санації фінансової установи

Інформація про початок процедури ліквідації[8]

Кредитна спілка «ДІЯ» не перебуває у процесі ліквідації.

Інша інформація про КС, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України

Звітні дані про діяльність кредитної спілки (інші  ніж фінансова та консолідована фінансова звітність) [9]  - гіперпосилання на файл із інформацією

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити інформацію[10]  – https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6

 

 

 

 

 

 [1] КС розкриває інформацію відповідно до вимог розділу II  ПОСТАНОВИ №114 шляхом розміщення такої інформації на головній (початковій) сторінці власного вебсайту в розділі “Розкриття інформації” або шляхом розміщення на головній (початковій) сторінці власного вебсайту посилання на розділи вебсайту, що містять зазначену інформацію.

[2] Гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

[3] Гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

[4] Гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

[5] Якщо фінансова послуга надається за участю посередників.

[6] За наявності.

[7] У разі настання таких обставин.

[8] У разі настання таких обставин.

[9] Складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, в обсязі, визначеному в пункті 9 розділу II цього Положення:  інформацію про основні показники своєї діяльності на підставі поданої КС до Національного банку звітності шляхом розміщення на власному вебсайті показників в обсязі, який підлягає опублікуванню на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку, у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”. КС має розмістити інформацію на вебсайті не пізніше 10 робочих днів із дати оприлюднення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку показників у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг відповідно до положення № 835.

[10] .Гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію.